RODO

Czym jest RODO?

RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (z angielskiego GDPR) weszło w życie na obszarze Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie reguluje sposób przetwarzania danych, czyli dokonywania wszelkich operacji na danych osobowych, tj. między innymi zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, ale również usuwanie. Ewidencjonując w ebehapowiec.com, możesz być pewien, że dane Twoich kontrahentów są bezpieczne, a Ty spełniasz wymogi RODO.

 

Jakie prawa gwarantuje RODO?

  • Prawo do bycie informowanym
  • Prawo do dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycie zapomnianym
  • Prawo do graniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenie danych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Przypadek zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobach fizycznych, pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zweryfikowanie danej osoby. Do danych osobowych zaliczamy między innymi imię i nazwisko, adres email, PESEL, IP, ale również szczególne kategorie danych, dotyczące pochodzenia etnicznego czy również przynależności do związków zawodowych.

 

Czy potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji?

Realizując zamówienie na rzecz kontrahenta, nie musisz pytać o dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jego danych jest zawarta między Wami umowa. Umowa nie musi zostać spisana, wystarczą jednoznaczne oświadczenia woli obu stron - ze strony nabywcy może to być odpowiedź na przedstawioną mu ofertę handlową, czyli, na przykład, wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz kliknięcie przycisku “Kupuję”. Przy pozyskiwaniu danych klienta nie zapomnij jednak o obowiązku poinformowania go o tym, kto, w jakim celu i jak długo będzie jego dane przetwarzał.

 

Czy dane, które wprowadzam do systemu są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z RODO?

Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na serwerach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należących do firmy Kei.pl sp. z o.o. Obsługa Klienta nie ma bezpośredniego dostępu do danych, które powierzasz serwisowi ebehapowiec.com.

Serwis ebehapowiec.com umożliwia Ci nanoszenie zmian oraz całkowite usunięcie danych w przypadku prośby o sprostowanie lub zaprzestanie przetwarzania danych. Ebehapowiec.com, zgodnie z Rozporządzeniem pomoże Ci również, w miarę możliwości, w wywiązaniu się z obowiązków wskazanych w Sekcji 3, a także w art. 32-36 Rozporządzenia.

 

Czy ebehapowiec.com administruje dane, które wprowadzam do systemu?

Wprowadzając dane swoich kontrahentów do systemu ebehapowiec.com, powierzasz firmie BHP Partner Remigiusz Wójcicki przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. BHP Partner Remigiusz Wójcicki nie jest więc Administratorem Danych, a Podmiotem Przetwarzającym. Ze względu na powierzenie przetwarzania danych, którymi administrujesz, powinieneś podpisać z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jak mogę podpisać z ebehapowiec.com umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

W świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych, opublikowaliśmy Regulamin Usługi, aby zapewnić naszym Użytkownikom łatwą formę zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa została dostosowana do wymogów, które stawia przed Administratorem i Procesorem Rozporządzenie. RODO umożliwia zawarcie Umowy drogą elektroniczną, dlatego jeżeli założyłeś konto lub akceptowałeś postanowienia Regulaminu, dopełniłeś obowiązku Administratora o zawarciu z nami tej umowy. My zobowiązaliśmy się do przetwarzania powierzanych nam przez Ciebie danych ze szczególną starannością. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią Umowy, kliknij tutaj.

 

Czy mogę wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przechowuję w serwisie ebehapowiec.com?

Rejestrując się w systemie wprowadź hasło które poza literami będzie zawierać cyfry i małe i duże znaki literowe. Pamiętaj, że te dane powinny być tajne, nie zapisuj ich nigdzie i nie ujawniaj ich nikomu;
Loguj się do systemu zawsze ze strony https://ebehapowiec.com - sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
Przy logowaniu do ebehapowiec.com, korzystaj tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych;
Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu z pozycji profilu użytkownika;
Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć przycisku "Wyloguj".
Zastosuj zabezpieczenie dostępu dla wybranych IP oraz/lub dwuetapową weryfikację logowania.